Generalforsamling Fredag den 23. februar kl. 20

TCM´s bestyrelse

Indkalder til generalforsamling

Fredag den 23. februar kl. 20

På ” Schützenhaus “, Ribelandevej 39 A, 6270 Tønder

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Regnskabsorientering ved kassereren.

4. Indkomne forslag. (fastsættelse af kontingent)

5. Valg:

A: Valg af formand

Leif Ibsen afgår efter tur (modtager genvalg)

B: Valg af Best. Medlem

Finn Lausten afgår efter tur (modtager genvalg)

C: Valg af Best. Medlem

Kevin Martensen afgår efter tur (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår Lars Larsen

D: Valg af ny kasserer. Harry Bendixen ønsker at udtræde

Bestyrelsen foreslår Michael Z. Sørensen for en 1-årig periode.

E: Valg af Suppleant

Lars Larsen afgår (Ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår Kevin Martensen

6. Aktiviteter

7. Eventuelt

Forslag til dagsordens punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdes af generalforsamlingen.

Forslag til dagsordens punkt 5 a, b, c, d, og e skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning og eller generalforsamling skal gives til Harry (harrybendixsen@hotmail.com) eller Leif (leif.ibsen@hotmail.com) senest 14. Feb.

Ligeledes skal man have betalt kontingent for 2024 for at kunne deltage. Indbetales på MobilePay 99826.

Selve generalforsamlingen starter kl. 20. Fra kl. 18 er klubben vært for en middag mod en egenbetaling på 100 kr.

På bestyrelsens vegne

Sæsonafslutning

Bestyrelsen vil gerne invitere alle medlemmer til sæsonafslutning fredag den...

støt vores sponsorer - de støtter os!