Nyt fra bestyrelsen

Hej alle.
Konstituering af ny bestyrelse:
Formand: Leif Ibsen
Næstformand: Kevin Martensen
Kasserer: Harry Bendixen
3 X Bestyrelsemedlem:
Finn Lausten
Martin Andresen
Michael Z. Sørensen
Suppleant: Bent Christensen
Endvidere har vi lavet nogle underudvalg for at få fordelt opgaverne.
Aktivites/Fest udvalg: Michael, Martin, Kevin
Sponsor udvalg: Finn, Michael, Leif
Tøj udvalg: Martin, Kevin
MTB udvalg: Finn, Harry
Låne cykler: Kevin
Så har vi drøftet kaptajnslister og der kommer lister ud snarest. Kan man ikke være kaptajn den pågældende Søndag, så finder man selv en afløser. Der bliver lavet lister for B , C og begynderholdet.
Vi var også omkring træningstidspunkter og der blev besluttet at vi i første omgang kun har faste tider om søndagen. Her mødes alle hold kl. 09.30 fra Tønder Øst og det gælder fra 1. April. De ugentlige træninger aftales indbyrdes , evt her i gruppen.
Vi har vurderet at det stort set er umuligt at finde faste tider, hvor vi kan gøre alle tilfredse. Dog kører vi det som en testperiode indtil sommerferien.
Nye medlemmer møder som udgangspunkt op om søndagen de første par gange, inden de sluses ud på de forskellige hold.
I et forsøg på at hverve nye medlemmer, holder vi 2 arrangementer hen over sæsonen og det første afholdes 14. Maj, så sæt kryds i kalenderen. Der kommer mere info herom senere.
Til sidst har vi snakket kontingent og der blev besluttet at senest frist for indbetaling er 1. April 2022.
Desuden har vi vedtaget, at hvis man ikke får betalt kontingent, så kan man ikke deltage i træningerne i løbet af ugen og det gælder på samtlige hold og dvs. onsdags holdet, begynderholdet, hygge holdet samt B og C holdene.
Vi håber alle vil bakke op omkring den nye bestyrelse og de nye tiltag.
Har man spørgsmål, er man meget velkommen til at kontakte os.
Vi glæder os alle og ser meget frem til mange hyggelige timer sammen med jer alle.
 
De bedste hilsner
Bestyrelsen