Slider
previous arrow
next arrow
Slider

TCM Regnskab 2021

TCM regnskab 2021

Generalforsamlinge 2022 er den 4. Marts kl. 19.00 på Schützenhaus

Generalforsamlinge 2022 er den 4. Marts kl. 19.00 på Schützenhaus


Klubmester 2021

Indkaldelse til generalforsamling  TCM  Fredag den 4 marts kl. 19 – ”Schützenhaus”

Indkaldelse til generalforsamling  TCM

              Fredag den 4 marts kl. 19 – ”Schützenhaus”

Dagsorden iflg. vedtægter:

 • Valg af dirigent
 • Beretning v/ formanden
 • Fremlæggelse af regnskab v/ kasseren
 • Behandling af indkomne forslag

      Bestyrelsen foreslår at alle 5 nye vælges  ( for at undgå kampvalg) og at  bestyrelsen konstituerer sig senere.

      Vedtægtsændringen skrives ind i                ” vedtægter for TCM”                                                                                                                

      Fastsættelse af kontingent

 • Valg til bestyrelsen

     på valg er formanden, John Holdt, Finn Lausten samt Hans J. Brodersen

       endvidere et nyt medlem i stedet for Lars Christensen der er udtrådt.

       Formanden, John Holdt og Hans J. Brodersen ønsker ikke genvalg

       Bestyrelsen forslår af nyvalg Leif Ibsen, Martin Andresen, Kevin Martensen   

       og Claus Lund      

 • Valg af suppleant og 2 revisorer

     Suppleant : Hans J. Brodersen – ønsker ikke genvalg

       Revisorer :  Sv. Age Andersen og Jan Salskov

 • eventuelt

Meget vigtig: i bedes tilmelde jer til generalforsamlingen senest den 1 marts til formanden (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) – gerne før !!

Deltagelsen er gratis !!!

Kontingentet  ( 350 KR. ) for sæson 2022 skal indbetales på mobile pay 99826  v/ tilmelding !!!

best.møde den 23 nov

Hermed referat af best.møde den 23 nov. hos Finn.  Fraværende H.J. Brodersen

Gennemgang af sidste mødereferat og godkendt

Birthe Hansen får en hilsen om god bedring efter hendes styrt

Bent Christensen gennemgår hjemmesiden og redigerer. Ændringerne meddeles Per Møller. Referat af best-mødet skal også på hjemmesiden

Finn Lausten forespørger datter om nyt lay- out til hjemmesiden

Sæsonen 2021 har stort set forløbet OK – dog for ringe tilslutning til div. arrangementer som klubben tilbyder

Finn meddeler at der fortsat køres på MTB- bike – se FB. Der køres ligeledes kl. 10 om søndage  fra Tønder øst – dog uden kaptajner – se også FB

Generalforamling er sat til fredag den 4 marts kl. 19 på Schützenhaus med dagsorden iflg. lovene

 1. Valg af dirigent –
 2. Kontingent som hidtil – 350 kr. som skal betales inden generalforsamlingen. Ej deltagerbetaling/ gratis
 3. Væltepeter  ????
 4. Forslag til bestyrelsen:   ??? – hold jer ikke tilbage – der skal vælges 3 nye

                       John Holdt og H.J. Brodersen genopstiller ikke  

                                                                       På valg er formanden, John Holdt, Finn Lausten, H.J. Brodersen. 2 revisorer Jan Salskov og Sv. Aage Andersen

Sponsorer skal ikke spørges om forlængelse af sponsorat

Der skal sælges klubtøj til billig priser op til jul – særskilt prisliste udsendes

Vi har 2 mtb- bikes stående der kan lejes for at prøve hvordan det føles at køre i skoven/ off road  -   kontakt formanden Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kaptajnliste 2 halvdel 22021

2021sommer1

Til alle medlemmer af TCM

Til alle medlemmer af TCM

Hermed referat af bestyrelsesmøde den 25 jan. 21 hos formanden. Fraværende John Holdt og Hans j. Brodersen

 1. Referatet fra sidste møde gennemgået og godkendt.

Vedr. hjemmesiden: at den ikke fungerer bliver undersøgt og den nye bestyrelse må afgøre det videre forløb

 1. Generalforsamlingen blev endelig fastlagt til den 4 marts kl. 19 i Schützenhaus – iflg. vedtægter
 2. Valg af dirigent – foreslået Fritz

Fastsættelse af kontingent:  350 kr. som skal betales på mobile pay inden den 4 marts

Vedr. valg: formanden, John Holdt, Hans J. Brodersen genopstiller ikke – Finn Lausten modtager genvalg + der skal vælges nyt medlem for Lars

                    Bestyrelsens forslag til nyvalg er Leif Ibsen, Martin Andresen, Kevin Martensen og Claus Lund

                    De 2 revisorer genvælges ( ordner Harry)

 1. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen forslår at alle 5 vælges ( for at undgå kampvalg) og at bestyrelsen så konstituerer sig senere

Vedtægtsændringen skrives ind i   "Vedtægter for TCM"

 1. Det rent praktiske: John Holdt bestemmer og bestiller mad, vin og andet.

                                  Vi mødes på Schützenhaus kl 17.45 for at dække bord m.v.- Kedde sørger for nøglen

   

Der vil komme invitation til generalforsamling senere og vi gør opmærksom på, at man gerne må indbetale kontingent nu på mobile pay 99826 eller kontonummer 7990 0001015853  

Træningstider

Mojn alle

Lidt forvirring om starttidspunktet nu her på søndag da der skiftes til vintertid.

DER STARTES NU PÅ SØNDAG OG FREM TIL SOMMER-

TIDEN STARTER KL. 10 FRA TØNDER ØST PÅ DE SMALLE dæk.

Mbt- og gravel - se div opslag her på FB

Hilsen Kedde

Beretning TCM 2020

Udkast til beretning TCM 2020 og planer for sæsonen 2021 Sæsonen 2020 har uden sammenligning da været den mest mærkelige sæson i klubbens historie. Ja 2020 har været det år i mands minde der vil gå over i historien som et katastrofeår. Og det skyldes jo som alle ved – corvid 19 – og det kan, alt andet lige, kun blive bedre. Lige efter generalforsamlingen sidste lukkede landet ned og aktivitetsnivauet i klubben har siden været meget lavt. Der er blevet kørt på landevejene og i skoven – ja – men meget begrænset og vi/ i har rettet jer efter gældende bestemmelser som statsministeren og regeringen havde udstukket. Bestyrelsens oplæg til hele den forestående sæson blev væltet. Planlagt deltagelse i div. løb, afholdelse af forskellige aktiviteter som klubløb m.m. blev ikke til noget. Efter opblødningen af restriktionerne senere på året kom der dog lidt mere gang i træningen både til hverdag og om søndage – og vi holdt stadig på bestemmelsen om antal af deltagere i træningspassene. Vores kommuneløb blev ligeledes aflyst, og bestyrelsen besluttede også at melde ud at vi ikke ville være medarrangør af HYDROLØBET da vi mente, at det alligevel ville blive aflyst og hvis ikke at det ville medføre en masse restriktioner o.s.v.. Løbet blev gennemført – men hvordan det rent faktisk forløb har vi ikke hørt noget om. Jeg var ude at se og synes faktisk det kørte godt. Vores klubtur til Norditalien blev også aflyst ligeså vores afslutnings-aften. Det blev senere besluttet af dette års generalforsamling vil blive skubbet til hen i maj. Kan se på FB at en del af jer trods alt har været på cyklerne vinteren igennem – og det er rigtig fint. Når nu vejret bliver mildere må bestyrelsen se om vi kan lave en trænings plan for alle hold. Med hensyn til fælles aktiviteter må vi se tiden an og følge med i hvad bestemmelser MOR METTE kommer med. Med hensyn hvad der er sket på mtb- fronten kommer her Finn Lausten betragtninger: Ligesom omstændighederne var/ er med hensyn til de smalle dæk så har det også været et trægt år for mbt- afdelingen. Finn har lavet en ansøgning til Tønder Kommune og fået en bevilling til forbedring af sporene i soldaterskoven på 5000 kr. – en pæn påskønnelse af arbejdet. I pinsen vare der arrangeret en mbt- tur på Rømø – fin fin succes med ca. 30 deltagere. Claus og Finn førte regi og der var afsluttende vand/ øl og sandwich. Skal følges op med evt. små finjusteringer hvad angår brugerbetaling, opdelte grupper og diff. distancer. Hærvejsløbet og sydcup blev coronabetinget aflyst. Der er blevet fældet en del træer i soldaterskoven som har givet lidt problemer med sporet – men det bliver helt sikkert godt igen. Sammen med Harry og Lars er der blevet lavet et kolo- arbejde se sidste måneder. Samarbejdet med skov- og naturstyrelsen foregår uden problemer og alle er glade for den positive udvikling i skoven. Mtb/ gravel ture bliver/ er blevet lavet her over vinteren – så man skal orientere sig på FB når man tænker på at deltage. Nye medlemmer kommer der i ny og næ – dem vil vi jo gerne byde velkommen. Planer for 1. halvdel sæsonen 2021 På bestyrelsesmødet den 23 marts har vi vedtaget følgende: P.g.a corona- omstændighederne har vi besluttet at droppe generalforsamlingen for sæsonen 2020. Udkast til beretning og regnskab kan ses på vores hjemmeside. Obligatoriske valg bliver ligeledes udsat til næste år. På valg var Christian Lassen, John Holdt og Finn Lausten samt suppl. Hans J. Brodersen. Revisorer Svend Aage Andersen og Jan Salskov Kontingentet kr. 350 forbliver som sidste år og bedes indbetalt på mobile pay nr. 99826 senest den 15 april Kaptajnslisten for 1. halvdel ligger ligeledes nu på FB og TCM hjemmeside Der vil blive givet klubtilskud på 100 kr. pr. medl. til følgende løb som man selv skal tilmelde sig: Grejsdalsløbet, Vadehavsløbet, Hærvejsløbet ( både mbt/ racer) kongeetapen på DK rundt, eget pinsetræf på Rømø og kommuneløbet søndag den 13 juni kl. 10 Dato`er for klubmesterskaber og evt. en social fællestur bekendtgøres senere. Følg venligst med om de forskellige løb bliver afholdt eller aflyst. Følg ligeledes med i (FB) de ekstra ugentlige træningpass der køres om tirsdage, onsdage og torsdage. Tidspunkter og startdato kommer senere. Mbt- træninspass er lagt på torsdage kl 19 i soldaterskoven. Vi henstiller til alle medlemmer at der tages hensyn til hinanden, at der bliver kørt et fornuftigt tempo så alle kan følge med og at man følger de anvisninger som kaptajnen udstikker !!!! Håber på en god sæson med mange oplevelser og kørte km/ bestyrtelsen

TØNDER CYKLE MOTION
Strucksalle 17
DK-6270 Tønder
Telefon 7472 2070

Formand
Christian Laasen
chr@lassen-tonder.dk
Telefon 24 63 93 75

Hjemmeside & Facebook
Per Møller
moller@bbsyd.dk
Telefon 24 25 09 91

Følg os på Facebook!
official facebook icon png 4