Til alle medlemmer af TCM

Til alle medlemmer af TCM

Hermed referat af bestyrelsesmøde den 25 jan. 21 hos formanden. Fraværende John Holdt og Hans j. Brodersen

  1. Referatet fra sidste møde gennemgået og godkendt.

Vedr. hjemmesiden: at den ikke fungerer bliver undersøgt og den nye bestyrelse må afgøre det videre forløb

  1. Generalforsamlingen blev endelig fastlagt til den 4 marts kl. 19 i Schützenhaus – iflg. vedtægter
  2. Valg af dirigent – foreslået Fritz

Fastsættelse af kontingent:  350 kr. som skal betales på mobile pay inden den 4 marts

Vedr. valg: formanden, John Holdt, Hans J. Brodersen genopstiller ikke – Finn Lausten modtager genvalg + der skal vælges nyt medlem for Lars

                    Bestyrelsens forslag til nyvalg er Leif Ibsen, Martin Andresen, Kevin Martensen og Claus Lund

                    De 2 revisorer genvælges ( ordner Harry)

  1. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen forslår at alle 5 vælges ( for at undgå kampvalg) og at bestyrelsen så konstituerer sig senere

Vedtægtsændringen skrives ind i   "Vedtægter for TCM"

  1. Det rent praktiske: John Holdt bestemmer og bestiller mad, vin og andet.

                                  Vi mødes på Schützenhaus kl 17.45 for at dække bord m.v.- Kedde sørger for nøglen

   

Der vil komme invitation til generalforsamling senere og vi gør opmærksom på, at man gerne må indbetale kontingent nu på mobile pay 99826 eller kontonummer 7990 0001015853