Referat fra generalforsamlingen

I årets generalforsamling deltog 38 medlemmer. Efter velkomsten af formanden blev generalforsamlingen suspenderet og der blev serveret lækker mad og vin.

Herefter blev generalforsamlingen genoptaget og efter valg af dirigent Jan Salskov erklærede Jan at generalforsamlingen var lovligt indkaldt o.s.v.  Herefter fulgte formandens og kasserens  beretninger der begge blev godkendt. Kasseren

oplyste at klubbens kassebeholdning  pr. 31/12 21 er på 57880.86 kr. !!! 

Under behandling af indkomne forslag blev der enstemmigt besluttet at alle nye 4 medlemmer til bestyrelsen samt Finn Lausten skulle vælges kollektivt for at undgå kampvalg om div. poster.

Kontingentet for 2023 blev som i år  – altså 350 kr.

Vedr. valg:  følgende 4 nye medlemmer Leif Ibsen, Kevin Martensen, Martin Andresen,  Michael Zeeberg samt Finn Lausten blev enstemmigt valgt til den nye bestyrelse som konstituerer sig senere.

Ingen valg af suppleant da Bent Christensen ( som sidder i bestyrelsen)  gerne vil indgå som suppleant

Der blev genvalg af de 2 revisorer Sv. Age Andersen og Jan Salskov

Under evt. blev den afgående formand takket for indsatsen gennem 32 år.  Kedde Lassen trak forslaget om en gratis bustur for medlemmer til Tour de France starten den 1 juli i København op ad ærmet. Det  var der bred enighed om !!!

Christian Lassen

Strucksalle 17

DK - 6270 Tønder