Beretning TCM 2020

Udkast til beretning TCM 2020 og planer for sæsonen 2021 Sæsonen 2020 har uden sammenligning da været den mest mærkelige sæson i klubbens historie. Ja 2020 har været det år i mands minde der vil gå over i historien som et katastrofeår. Og det skyldes jo som alle ved – corvid 19 – og det kan, alt andet lige, kun blive bedre. Lige efter generalforsamlingen sidste lukkede landet ned og aktivitetsnivauet i klubben har siden været meget lavt. Der er blevet kørt på landevejene og i skoven – ja – men meget begrænset og vi/ i har rettet jer efter gældende bestemmelser som statsministeren og regeringen havde udstukket. Bestyrelsens oplæg til hele den forestående sæson blev væltet. Planlagt deltagelse i div. løb, afholdelse af forskellige aktiviteter som klubløb m.m. blev ikke til noget. Efter opblødningen af restriktionerne senere på året kom der dog lidt mere gang i træningen både til hverdag og om søndage – og vi holdt stadig på bestemmelsen om antal af deltagere i træningspassene. Vores kommuneløb blev ligeledes aflyst, og bestyrelsen besluttede også at melde ud at vi ikke ville være medarrangør af HYDROLØBET da vi mente, at det alligevel ville blive aflyst og hvis ikke at det ville medføre en masse restriktioner o.s.v.. Løbet blev gennemført – men hvordan det rent faktisk forløb har vi ikke hørt noget om. Jeg var ude at se og synes faktisk det kørte godt. Vores klubtur til Norditalien blev også aflyst ligeså vores afslutnings-aften. Det blev senere besluttet af dette års generalforsamling vil blive skubbet til hen i maj. Kan se på FB at en del af jer trods alt har været på cyklerne vinteren igennem – og det er rigtig fint. Når nu vejret bliver mildere må bestyrelsen se om vi kan lave en trænings plan for alle hold. Med hensyn til fælles aktiviteter må vi se tiden an og følge med i hvad bestemmelser MOR METTE kommer med. Med hensyn hvad der er sket på mtb- fronten kommer her Finn Lausten betragtninger: Ligesom omstændighederne var/ er med hensyn til de smalle dæk så har det også været et trægt år for mbt- afdelingen. Finn har lavet en ansøgning til Tønder Kommune og fået en bevilling til forbedring af sporene i soldaterskoven på 5000 kr. – en pæn påskønnelse af arbejdet. I pinsen vare der arrangeret en mbt- tur på Rømø – fin fin succes med ca. 30 deltagere. Claus og Finn førte regi og der var afsluttende vand/ øl og sandwich. Skal følges op med evt. små finjusteringer hvad angår brugerbetaling, opdelte grupper og diff. distancer. Hærvejsløbet og sydcup blev coronabetinget aflyst. Der er blevet fældet en del træer i soldaterskoven som har givet lidt problemer med sporet – men det bliver helt sikkert godt igen. Sammen med Harry og Lars er der blevet lavet et kolo- arbejde se sidste måneder. Samarbejdet med skov- og naturstyrelsen foregår uden problemer og alle er glade for den positive udvikling i skoven. Mtb/ gravel ture bliver/ er blevet lavet her over vinteren – så man skal orientere sig på FB når man tænker på at deltage. Nye medlemmer kommer der i ny og næ – dem vil vi jo gerne byde velkommen. Planer for 1. halvdel sæsonen 2021 På bestyrelsesmødet den 23 marts har vi vedtaget følgende: P.g.a corona- omstændighederne har vi besluttet at droppe generalforsamlingen for sæsonen 2020. Udkast til beretning og regnskab kan ses på vores hjemmeside. Obligatoriske valg bliver ligeledes udsat til næste år. På valg var Christian Lassen, John Holdt og Finn Lausten samt suppl. Hans J. Brodersen. Revisorer Svend Aage Andersen og Jan Salskov Kontingentet kr. 350 forbliver som sidste år og bedes indbetalt på mobile pay nr. 99826 senest den 15 april Kaptajnslisten for 1. halvdel ligger ligeledes nu på FB og TCM hjemmeside Der vil blive givet klubtilskud på 100 kr. pr. medl. til følgende løb som man selv skal tilmelde sig: Grejsdalsløbet, Vadehavsløbet, Hærvejsløbet ( både mbt/ racer) kongeetapen på DK rundt, eget pinsetræf på Rømø og kommuneløbet søndag den 13 juni kl. 10 Dato`er for klubmesterskaber og evt. en social fællestur bekendtgøres senere. Følg venligst med om de forskellige løb bliver afholdt eller aflyst. Følg ligeledes med i (FB) de ekstra ugentlige træningpass der køres om tirsdage, onsdage og torsdage. Tidspunkter og startdato kommer senere. Mbt- træninspass er lagt på torsdage kl 19 i soldaterskoven. Vi henstiller til alle medlemmer at der tages hensyn til hinanden, at der bliver kørt et fornuftigt tempo så alle kan følge med og at man følger de anvisninger som kaptajnen udstikker !!!! Håber på en god sæson med mange oplevelser og kørte km/ bestyrtelsen