Aarsberetning TCM  sæson 2021

Aarsberetning TCM  sæson 2021

Det er med lidt vemod jeg står her i aften og skal aflægge min sidste aarsberetning. Vemod ja – men også lettelse over at vi har fundet nogle afløsere der vil gi`et nap med i  bestyrelsen.

Vores klub blev etableret i nov. 1989 – altså for 32 år siden. Oprindelig hed klubben Tønder Cykle-motion og Triathlon klub. Men efter nedlukningen af Tønder svømmehal i ca. 1 år p.g.a af renovation opgav vi triathlonafd. Det skete omkring 2000. Vi havde gode triathleter som Fritz Kristensen, Per Møller, Bent Christiansen der alle har gennemført den ultimative Iron-man ( ja op til flere gange)  Jan Salskov gennemførte  klubbens første jernmand i 1992 og svigersøn Peter Lautrup kørte en ironman i 2013  Vi var i 1994  værtsby for DM  på ” den olympiske distance” 1600 m. svømning i Vidåen, 40 km. cykling ( til Rens og tilbage) samt 10 km løb i anlægget og med mål på stadion. Et fantastisk arrangement der tiltrak hele Tønder bys bevågenhed – det er historie nu – men godt at tænke tilbage på.                                                                        Vi har gennem årene sammen haft mange fantastiske timer både til vore sociale arrangementer og på vore rigtig mange ture i udlandet samt her i Danmark. Vi har været til løb i Holland, Belgien, Frankrig, Schweiz, Østrig, Italien – i Polen, Tyskland, Sverige og Norge – jeg har i hvert fald ikke noget til gode hvad cykeloplevelser angår.

Vi har altid kunnet finde medlemmer til bestyrelsen og der har altid været ildsjæle i medlemsskaren, der var villig til at tage et nap med til gavn for alle.

Opbakningen til de sociale arrangementer har gennem årene været super. Sommerfest- sæson-afslutning- og generalfor-      samlinger – vil jeg mindes med glæde.

Jeg mener også at vi i bestyrelserne gennem årene har gjort et godt stykke arbejde til gavn for alle.

Dog må jeg konstatere at interessen for både de sociale og andre arrangementer bestyrelsen har lavet har været for aftagende. Derfor er det om så mere vigtig at der nu kommer nye ide`er og tanker på banen – at der kommer nye/ yngre medlemmer i bestyrelsen.

Der er rent faktisk nu 4 medlemmer der er villig til at overtage arbejdet i bestyrelsen – og det er mere end glædeligt.

Det skal heller ikke være usagt at jeg måske de sidste 2 år har følt mig lidt mæt af bestyrelsesarbejdet – og derfor er jeg om så mere glad for, at jeg nu med god samvittighed  kan trække mig tilbage som formand for TCM efter 32 år på posten

Sæsonen 2021 blev da så afgjort bedre end 2020 hvor corona var det altoverskyggende tema. Der er blevet  trænet flittigt på landevejen og i skoven. Da temperaturen steg hen ad månederne var der god tilslutning til vore træningsture både om tirsdage og om søndage. Specielt tilslutningen til C- holdet var rigtig god – tydelig at se at medlemmerne bliver ældre og flere rykker ned på C- holdet. Det grå guld kørte regelmæssigt om onsdag formiddag og hyggeholdet om aftenen med Henrik  Bjørnskov som tovholder. Jeg tror, uden rigtig at vide det, at begynderholdet led under for lidt tilslutning.

Tilslutningen til mtb har haft lidt trange kår i 2021 – uvis af hvilken grund – men Finn Lausten og skovvennerne laver et stort og uegennyttigt arbejde i soldaterskoven – ja ikke kun for vore medlemmer  men også for mange borgere i Tønder kommune. Hvad status nu bliver i 2022 og år frem vil tiden vise da der efter sigende blæser nye vinde fra kommunen og naturfredningen. Men det ved Finn Lausten mere om.

Vi fik dog afholdt klubmesterskab i mtb. i soldaterskoven med Kenneth Hoeg som klubmester ved herrerne. Der var god opbakning fra omegnsklubberne. Sydcup her i Tønder og de andre steder i landsdelen blev aflyst p.g.a af manglende tilslutning. Kan se på FB at der køres flittigt på gravel- og mtb- cykler.

Før i tiden var der et væld af cykelløb i landsdelen – men p.g.a. omstændighederne er mange af dem aflyste og jeg må tilstå at jeg ikke lige ved om nogle af os har været med til dem der så blev afholdt.

Men vi fik da afviklet vores eget kommuneløb efter at det i 2020 blev aflyst. Fin dag med ca. 50 deltagere. Måtte køre uden race-marchalls  da motorcykelklubben ikke kunne finde emner der kunne køre. Men det gik da fint uden -  2 distancer med depot i Mjolden og hyggelig afslutning i Tønder.

Grillarrangementet i august blev ikke til noget og Klubmesterskaberne på de smalle dæk blev afholdt i Nr. Løgum med Jan Andresen som klubmester hos drengene og Susan Sørensen hos pigerne – igen må jeg sige med for få deltagere.

Ja så  én to tre var vi henne i oktober og vi havde sæsonafslutning med fin deltagelse og med et godt indlæg af Jørn Mellergård og Marit Rüdiger om deres tur fra Sønderjylland til Berlin og senere til København.

Hen over vinteren drøftede vi i bestyrelsen hvordan klubben evt. kunne fortsætte fremover. Vi følte alle at der skulle noget nyt. Vi havde flere scenarier på bordet om hvordan klubben skulle føres videre på og hvordan bestyrelsen kunne sammensættes på - da der skulle vælges 4 medlemmer. Ydermere havde jeg sagt at jeg senest om 2 år definitivt ville gå af som formand.

Heldigvis er der nu kommet 4 emner på banen der gerne vil indtræde i bestyrelsen og det er mere end glædeligt. I kan se på dagsordenen under valg hvem det er.

Specielt for mig er det en lettelse at jeg kan afgive formandspos-ten med god samvittighed til én af de 4

Jeg håber at valgene giver et nyt pust i klubben, at de nye bestyrelsesmedlemmer ser på tingene fra en ny synsvinkel – men det kræver også en lidt mere engageret holdning og opbakning fra jer medlemmer for at gøre bestyrelsesarbejdet til et fornøjeligt tiltag i den ellers travle hverdag.

Sluttelig vil jer gerne takke for opbakningen gennem 32 år som formand. Takke de forskellige bestyrelsesmedlemmer gennem alle årene for gode møder og hyggelig samvær som jeg vil tænke tilbage på med glæde.

Aarets væltepeter

Med undtagelse fra sidste år vælger bestyrelsen hvert år et medlem som gennem sit engagement og gode væremåde har haft en positiv betydning for klublivet og ånden i klubben.

Også i år har vi fundet et medlem der opfylder disse betingelser. Han har været med i mange år, siger altid ja når der spørges om en hjælpende hånd og er et medlem der gør væsen af sig uden de store armbevægelser.

JOHN SOLAGER har fortjent denne hæder dette år  -- 

Er desværre forhindret at deltage i aften