Slider
previous arrow
next arrow
Slider

kommuneløbet

Hej alle

Så har vi fået lidt styr på kommuneløbet.

Det afvikles i år søndag den 11. September kl.10, med start og mål ved Kvickly i Tønder.

Der bliver kørt 2 ruter på henholdsvis ca. 85 km (25-28 km/t) og ca. 120 km (30-33km/t)

Det er de samme ruter vi har brugt tidligere.

Der bliver lavet et depot i Mjolden som vi plejer.

Prisen bliver på 75 kr. incl. en pølse og en øl/vand.

Det er selvfølgelig gratis for medlemmer.

Alle sydjydske bliver inviteret, så vi håber på stor deltagelse og vi forventer selvfølgelig at der kommer rigtig mange fra Tønder Cykel Motion.

Som tidligere, bliver løbet givet frit fra Højer og hjemover digen, så der bliver også lidt for dem som gerne vil køre race..

På dagen bliver der udpeget 4 kaptajner fra TCM i hver felt og de skal sørge for at farten bliver overholdt osv.

Alt det her kan ikke lade sig gøre, hvis vi ikke får hjælp.

Derfor skal vi bruge ca. 10 frivillige og det drejer sig om ca. 2 timer incl. pølse og vand.

Man kan melde sig som hjælper her i gruppen, eller skrive en besked på 30634678.

Uden hjælp, ingen cykelløb. Sidste tilmelding som hjælper bliver 1. Sep

Er der spørgsmål, så fyr løs, ellers håber vi at se mange af jer i morgen søndag til fællestræning, hvor vi evt kan prøve en af ruterne..

Bestyrelsen

HEJ ALLE MTBer

HEJ ALLE MTBer

Så nærmer tiden sig til den årlige pinse rundtur på Rømø😃. Planen er at vi i år mødes ved RØMØ LEGE OG LABYRINTPAR/SHELTER PLADS LØRDAG D 4 JUNI KL 10. Derefter køre vi så en planlagt rute på Rømø som Claus Wedel Johannsen vil stå for, men bliver vi for mange i en grupper deler vi os i passende grupper. Turen vil blive på Ca 60 km. Når vi alle er kommet godt i mål vil TCM stå for lidt godt til ganen bla vand/øl🍻 og sandvish🥪.Håber at dette arrangement kan give jer alle god social OPLEVELSE OG HVOR ALLE KAN VÆRE .🌞🚴‍♂️

HUSK TILMELDING til Finn Lausten SENEST D 28 MAJ. DET ER GRATIS FOR MEDLEMMER.

HILSEN BESTYRELSEN TCM

Aarsberetning TCM  sæson 2021

Aarsberetning TCM  sæson 2021

Det er med lidt vemod jeg står her i aften og skal aflægge min sidste aarsberetning. Vemod ja – men også lettelse over at vi har fundet nogle afløsere der vil gi`et nap med i  bestyrelsen.

Vores klub blev etableret i nov. 1989 – altså for 32 år siden. Oprindelig hed klubben Tønder Cykle-motion og Triathlon klub. Men efter nedlukningen af Tønder svømmehal i ca. 1 år p.g.a af renovation opgav vi triathlonafd. Det skete omkring 2000. Vi havde gode triathleter som Fritz Kristensen, Per Møller, Bent Christiansen der alle har gennemført den ultimative Iron-man ( ja op til flere gange)  Jan Salskov gennemførte  klubbens første jernmand i 1992 og svigersøn Peter Lautrup kørte en ironman i 2013  Vi var i 1994  værtsby for DM  på ” den olympiske distance” 1600 m. svømning i Vidåen, 40 km. cykling ( til Rens og tilbage) samt 10 km løb i anlægget og med mål på stadion. Et fantastisk arrangement der tiltrak hele Tønder bys bevågenhed – det er historie nu – men godt at tænke tilbage på.                                                                        Vi har gennem årene sammen haft mange fantastiske timer både til vore sociale arrangementer og på vore rigtig mange ture i udlandet samt her i Danmark. Vi har været til løb i Holland, Belgien, Frankrig, Schweiz, Østrig, Italien – i Polen, Tyskland, Sverige og Norge – jeg har i hvert fald ikke noget til gode hvad cykeloplevelser angår.

Vi har altid kunnet finde medlemmer til bestyrelsen og der har altid været ildsjæle i medlemsskaren, der var villig til at tage et nap med til gavn for alle.

Opbakningen til de sociale arrangementer har gennem årene været super. Sommerfest- sæson-afslutning- og generalfor-      samlinger – vil jeg mindes med glæde.

Jeg mener også at vi i bestyrelserne gennem årene har gjort et godt stykke arbejde til gavn for alle.

Dog må jeg konstatere at interessen for både de sociale og andre arrangementer bestyrelsen har lavet har været for aftagende. Derfor er det om så mere vigtig at der nu kommer nye ide`er og tanker på banen – at der kommer nye/ yngre medlemmer i bestyrelsen.

Der er rent faktisk nu 4 medlemmer der er villig til at overtage arbejdet i bestyrelsen – og det er mere end glædeligt.

Det skal heller ikke være usagt at jeg måske de sidste 2 år har følt mig lidt mæt af bestyrelsesarbejdet – og derfor er jeg om så mere glad for, at jeg nu med god samvittighed  kan trække mig tilbage som formand for TCM efter 32 år på posten

Sæsonen 2021 blev da så afgjort bedre end 2020 hvor corona var det altoverskyggende tema. Der er blevet  trænet flittigt på landevejen og i skoven. Da temperaturen steg hen ad månederne var der god tilslutning til vore træningsture både om tirsdage og om søndage. Specielt tilslutningen til C- holdet var rigtig god – tydelig at se at medlemmerne bliver ældre og flere rykker ned på C- holdet. Det grå guld kørte regelmæssigt om onsdag formiddag og hyggeholdet om aftenen med Henrik  Bjørnskov som tovholder. Jeg tror, uden rigtig at vide det, at begynderholdet led under for lidt tilslutning.

Tilslutningen til mtb har haft lidt trange kår i 2021 – uvis af hvilken grund – men Finn Lausten og skovvennerne laver et stort og uegennyttigt arbejde i soldaterskoven – ja ikke kun for vore medlemmer  men også for mange borgere i Tønder kommune. Hvad status nu bliver i 2022 og år frem vil tiden vise da der efter sigende blæser nye vinde fra kommunen og naturfredningen. Men det ved Finn Lausten mere om.

Vi fik dog afholdt klubmesterskab i mtb. i soldaterskoven med Kenneth Hoeg som klubmester ved herrerne. Der var god opbakning fra omegnsklubberne. Sydcup her i Tønder og de andre steder i landsdelen blev aflyst p.g.a af manglende tilslutning. Kan se på FB at der køres flittigt på gravel- og mtb- cykler.

Før i tiden var der et væld af cykelløb i landsdelen – men p.g.a. omstændighederne er mange af dem aflyste og jeg må tilstå at jeg ikke lige ved om nogle af os har været med til dem der så blev afholdt.

Men vi fik da afviklet vores eget kommuneløb efter at det i 2020 blev aflyst. Fin dag med ca. 50 deltagere. Måtte køre uden race-marchalls  da motorcykelklubben ikke kunne finde emner der kunne køre. Men det gik da fint uden -  2 distancer med depot i Mjolden og hyggelig afslutning i Tønder.

Grillarrangementet i august blev ikke til noget og Klubmesterskaberne på de smalle dæk blev afholdt i Nr. Løgum med Jan Andresen som klubmester hos drengene og Susan Sørensen hos pigerne – igen må jeg sige med for få deltagere.

Ja så  én to tre var vi henne i oktober og vi havde sæsonafslutning med fin deltagelse og med et godt indlæg af Jørn Mellergård og Marit Rüdiger om deres tur fra Sønderjylland til Berlin og senere til København.

Hen over vinteren drøftede vi i bestyrelsen hvordan klubben evt. kunne fortsætte fremover. Vi følte alle at der skulle noget nyt. Vi havde flere scenarier på bordet om hvordan klubben skulle føres videre på og hvordan bestyrelsen kunne sammensættes på - da der skulle vælges 4 medlemmer. Ydermere havde jeg sagt at jeg senest om 2 år definitivt ville gå af som formand.

Heldigvis er der nu kommet 4 emner på banen der gerne vil indtræde i bestyrelsen og det er mere end glædeligt. I kan se på dagsordenen under valg hvem det er.

Specielt for mig er det en lettelse at jeg kan afgive formandspos-ten med god samvittighed til én af de 4

Jeg håber at valgene giver et nyt pust i klubben, at de nye bestyrelsesmedlemmer ser på tingene fra en ny synsvinkel – men det kræver også en lidt mere engageret holdning og opbakning fra jer medlemmer for at gøre bestyrelsesarbejdet til et fornøjeligt tiltag i den ellers travle hverdag.

Sluttelig vil jer gerne takke for opbakningen gennem 32 år som formand. Takke de forskellige bestyrelsesmedlemmer gennem alle årene for gode møder og hyggelig samvær som jeg vil tænke tilbage på med glæde.

Aarets væltepeter

Med undtagelse fra sidste år vælger bestyrelsen hvert år et medlem som gennem sit engagement og gode væremåde har haft en positiv betydning for klublivet og ånden i klubben.

Også i år har vi fundet et medlem der opfylder disse betingelser. Han har været med i mange år, siger altid ja når der spørges om en hjælpende hånd og er et medlem der gør væsen af sig uden de store armbevægelser.

JOHN SOLAGER har fortjent denne hæder dette år  -- 

Er desværre forhindret at deltage i aften

Nyt fra bestyrelsen

Hej alle

Lige en lille opdatering fra mødet i tirsdags.

Vores åbenthus arrangement den 14. Maj har vi desværre måtte ændre til en fælles træningstur den 22 Maj kl. 9.30 hvor alle hold kører sammen, også D-holdet 🙂.

Jeg laver et opslag senere angående den fælles træningstur, som jeg opfordre jer til at dele. Jeg lægger den også på min egen væg, så bare del den.

Vi håber hermed at fange nye interesserede, samt dem som lægger og cykler selv.

Desuden har vi kigget på løbskalenderen og fundet nogle løb som klubben giver tilskud til.

(100 kr. Pr. løb og maks. 3 løb i sæsonen pr. person)

Man sørger selv for tilmelding og betaling og får så refunderet fra klubben.

Grejsdalen 15 Maj

TDF etape Vejle Sønderborg 29 Maj

Drivvejen Unsupported mtb/gra 18 Jun

Hærvejsløbet 25 Jun

TDF uge sydjyd.klub. 4 dg i uge 27

Syd cup MTB 7 Sep

Der kan komme flere løb eller ændringer og er der nogen der sidder inde med et løb man synes klubben skal deltage i, så kom frem med det.

Kommune løbet prøver vinat stable på benene den 4. Sep , så sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu, så vi alle kan komme afsted.

Klubmesterskabet blev også drøftet, men mere dertil senere.

Ktisti himmelfartsdag laver Michael Zeberg en tur op. Distancen bliver mellem 130 og 160 km men i et tempo så alle kan være med.

Er der spørgsmål skriver I bare.

Rigtig god weekend til jer alle.

Bestyrelsen

Hej alle Tour de France fans

Hej alle Tour de France fans

Der arbejdes på en tur til København den 1. Juli, hvor 1. etape af Tour De France afholdes.

Vi har fået en pris på transporten og den bliver 300 kr. pr. mand.

Kan folk ikke lige give et like på FB opslaget hvis man gerne vil med, så ved vi om vi skal arbejde videre med det eller melde tilbage til Leif Ibsen

Håber folk melder ind hurtigst muligt.

Referat fra generalforsamlingen

I årets generalforsamling deltog 38 medlemmer. Efter velkomsten af formanden blev generalforsamlingen suspenderet og der blev serveret lækker mad og vin.

Herefter blev generalforsamlingen genoptaget og efter valg af dirigent Jan Salskov erklærede Jan at generalforsamlingen var lovligt indkaldt o.s.v.  Herefter fulgte formandens og kasserens  beretninger der begge blev godkendt. Kasseren

oplyste at klubbens kassebeholdning  pr. 31/12 21 er på 57880.86 kr. !!! 

Under behandling af indkomne forslag blev der enstemmigt besluttet at alle nye 4 medlemmer til bestyrelsen samt Finn Lausten skulle vælges kollektivt for at undgå kampvalg om div. poster.

Kontingentet for 2023 blev som i år  – altså 350 kr.

Vedr. valg:  følgende 4 nye medlemmer Leif Ibsen, Kevin Martensen, Martin Andresen,  Michael Zeeberg samt Finn Lausten blev enstemmigt valgt til den nye bestyrelse som konstituerer sig senere.

Ingen valg af suppleant da Bent Christensen ( som sidder i bestyrelsen)  gerne vil indgå som suppleant

Der blev genvalg af de 2 revisorer Sv. Age Andersen og Jan Salskov

Under evt. blev den afgående formand takket for indsatsen gennem 32 år.  Kedde Lassen trak forslaget om en gratis bustur for medlemmer til Tour de France starten den 1 juli i København op ad ærmet. Det  var der bred enighed om !!!

Christian Lassen

Strucksalle 17

DK - 6270 Tønder

Hej alle cykelinteresserede

Tønder Cykel Motion afholder en fælles træningstur for evt. nye medlemmer og alle andre cykelinteresserede.

Der køres på Racer, MTB eller Gravel bike og turen bliver på ca. en time og alle kan være med i tempo.

Efter turen fortæller vi lidt om klubben og de forskellige hold og arrangementer vi har.

Klubben er vært for en øl eller vand efter turen.

VI MØDES PÅ TØNDER ØST (bus stationen)

SØNDAG D. 22 MAJ KL. 09.30

Vi håber fra klubbens side på at se en masse nye, samt at fange interessen for dem der ligger og træner alene.

Prøv at komme med, det er langt sjovere i flok.

Har man pt. ikke selv en cykel, så har man mulighed for at låne en fra klubben. Det kræver dog at man lige melder retur et par dage før.

Kom frisk til et par hyggelige timer.

Bestyrelsen

TCM

Nyt fra bestyrelsen

Hej alle.
Konstituering af ny bestyrelse:
Formand: Leif Ibsen
Næstformand: Kevin Martensen
Kasserer: Harry Bendixen
3 X Bestyrelsemedlem:
Finn Lausten
Martin Andresen
Michael Z. Sørensen
Suppleant: Bent Christensen
Endvidere har vi lavet nogle underudvalg for at få fordelt opgaverne.
Aktivites/Fest udvalg: Michael, Martin, Kevin
Sponsor udvalg: Finn, Michael, Leif
Tøj udvalg: Martin, Kevin
MTB udvalg: Finn, Harry
Låne cykler: Kevin
Så har vi drøftet kaptajnslister og der kommer lister ud snarest. Kan man ikke være kaptajn den pågældende Søndag, så finder man selv en afløser. Der bliver lavet lister for B , C og begynderholdet.
Vi var også omkring træningstidspunkter og der blev besluttet at vi i første omgang kun har faste tider om søndagen. Her mødes alle hold kl. 09.30 fra Tønder Øst og det gælder fra 1. April. De ugentlige træninger aftales indbyrdes , evt her i gruppen.
Vi har vurderet at det stort set er umuligt at finde faste tider, hvor vi kan gøre alle tilfredse. Dog kører vi det som en testperiode indtil sommerferien.
Nye medlemmer møder som udgangspunkt op om søndagen de første par gange, inden de sluses ud på de forskellige hold.
I et forsøg på at hverve nye medlemmer, holder vi 2 arrangementer hen over sæsonen og det første afholdes 14. Maj, så sæt kryds i kalenderen. Der kommer mere info herom senere.
Til sidst har vi snakket kontingent og der blev besluttet at senest frist for indbetaling er 1. April 2022.
Desuden har vi vedtaget, at hvis man ikke får betalt kontingent, så kan man ikke deltage i træningerne i løbet af ugen og det gælder på samtlige hold og dvs. onsdags holdet, begynderholdet, hygge holdet samt B og C holdene.
Vi håber alle vil bakke op omkring den nye bestyrelse og de nye tiltag.
Har man spørgsmål, er man meget velkommen til at kontakte os.
Vi glæder os alle og ser meget frem til mange hyggelige timer sammen med jer alle.
 
De bedste hilsner
Bestyrelsen

TCM Regnskab 2020

TCM regnskab 2020

TØNDER CYKLE MOTION
Strucksalle 17
DK-6270 Tønder
Telefon 7472 2070

Formand
Christian Laasen
chr@lassen-tonder.dk
Telefon 24 63 93 75

Hjemmeside & Facebook
Per Møller
moller@bbsyd.dk
Telefon 24 25 09 91

Følg os på Facebook!
official facebook icon png 4