Slider
previous arrow
next arrow
Slider

Generalforsamlinge 2022 er den 4. Marts kl. 19.00 på Schützenhaus

Generalforsamlinge 2022 er den 4. Marts kl. 19.00 på Schützenhaus


Klubmester 2021

Kaptajnliste 1 halvdel 2021

Hermed ny kaptajnsliste for 1

best.møde den 23 nov

Hermed referat af best.møde den 23 nov. hos Finn.  Fraværende H.J. Brodersen

Gennemgang af sidste mødereferat og godkendt

Birthe Hansen får en hilsen om god bedring efter hendes styrt

Bent Christensen gennemgår hjemmesiden og redigerer. Ændringerne meddeles Per Møller. Referat af best-mødet skal også på hjemmesiden

Finn Lausten forespørger datter om nyt lay- out til hjemmesiden

Sæsonen 2021 har stort set forløbet OK – dog for ringe tilslutning til div. arrangementer som klubben tilbyder

Finn meddeler at der fortsat køres på MTB- bike – se FB. Der køres ligeledes kl. 10 om søndage  fra Tønder øst – dog uden kaptajner – se også FB

Generalforamling er sat til fredag den 4 marts kl. 19 på Schützenhaus med dagsorden iflg. lovene

  1. Valg af dirigent –
  2. Kontingent som hidtil – 350 kr. som skal betales inden generalforsamlingen. Ej deltagerbetaling/ gratis
  3. Væltepeter  ????
  4. Forslag til bestyrelsen:   ??? – hold jer ikke tilbage – der skal vælges 3 nye

                       John Holdt og H.J. Brodersen genopstiller ikke  

                                                                       På valg er formanden, John Holdt, Finn Lausten, H.J. Brodersen. 2 revisorer Jan Salskov og Sv. Aage Andersen

Sponsorer skal ikke spørges om forlængelse af sponsorat

Der skal sælges klubtøj til billig priser op til jul – særskilt prisliste udsendes

Vi har 2 mtb- bikes stående der kan lejes for at prøve hvordan det føles at køre i skoven/ off road  -   kontakt formanden Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kaptajnliste 2 halvdel 22021

2021sommer1

Generalforsamling

Bestyrelsen i Tønder Cykle Motion meddeler hermed at vi suspenderer årets generalforsamling i uge 8 og rykker den frem til evt. sidste i maj. Indkaldelsen og dagsorden vil blive sendt ud når mor Mette tillader det.

Endvidere vil i senere blive opdateret på hvad bestyrelsen har tænkt sig i forbindelse med aktiviteter i 1. halvdel af sæsonen. Men så længe situationen er som nu kan vi kun anbefale at i kører/ træner sammen i mindre grupper ( 5 pers.) eller hver for sig. Slå op på FB når i har lyst til at køre en tur og del jer så i mindre grupper når der kommer flere en 5 pers.

Christian Lassen

Strucksalle 17

DK - 6270 Tønder

Tlf: 24639375

Træningstider

Mojn alle

Lidt forvirring om starttidspunktet nu her på søndag da der skiftes til vintertid.

DER STARTES NU PÅ SØNDAG OG FREM TIL SOMMER-

TIDEN STARTER KL. 10 FRA TØNDER ØST PÅ DE SMALLE dæk.

Mbt- og gravel - se div opslag her på FB

Hilsen Kedde

Beretning TCM 2020

Udkast til beretning TCM 2020 og planer for sæsonen 2021 Sæsonen 2020 har uden sammenligning da været den mest mærkelige sæson i klubbens historie. Ja 2020 har været det år i mands minde der vil gå over i historien som et katastrofeår. Og det skyldes jo som alle ved – corvid 19 – og det kan, alt andet lige, kun blive bedre. Lige efter generalforsamlingen sidste lukkede landet ned og aktivitetsnivauet i klubben har siden været meget lavt. Der er blevet kørt på landevejene og i skoven – ja – men meget begrænset og vi/ i har rettet jer efter gældende bestemmelser som statsministeren og regeringen havde udstukket. Bestyrelsens oplæg til hele den forestående sæson blev væltet. Planlagt deltagelse i div. løb, afholdelse af forskellige aktiviteter som klubløb m.m. blev ikke til noget. Efter opblødningen af restriktionerne senere på året kom der dog lidt mere gang i træningen både til hverdag og om søndage – og vi holdt stadig på bestemmelsen om antal af deltagere i træningspassene. Vores kommuneløb blev ligeledes aflyst, og bestyrelsen besluttede også at melde ud at vi ikke ville være medarrangør af HYDROLØBET da vi mente, at det alligevel ville blive aflyst og hvis ikke at det ville medføre en masse restriktioner o.s.v.. Løbet blev gennemført – men hvordan det rent faktisk forløb har vi ikke hørt noget om. Jeg var ude at se og synes faktisk det kørte godt. Vores klubtur til Norditalien blev også aflyst ligeså vores afslutnings-aften. Det blev senere besluttet af dette års generalforsamling vil blive skubbet til hen i maj. Kan se på FB at en del af jer trods alt har været på cyklerne vinteren igennem – og det er rigtig fint. Når nu vejret bliver mildere må bestyrelsen se om vi kan lave en trænings plan for alle hold. Med hensyn til fælles aktiviteter må vi se tiden an og følge med i hvad bestemmelser MOR METTE kommer med. Med hensyn hvad der er sket på mtb- fronten kommer her Finn Lausten betragtninger: Ligesom omstændighederne var/ er med hensyn til de smalle dæk så har det også været et trægt år for mbt- afdelingen. Finn har lavet en ansøgning til Tønder Kommune og fået en bevilling til forbedring af sporene i soldaterskoven på 5000 kr. – en pæn påskønnelse af arbejdet. I pinsen vare der arrangeret en mbt- tur på Rømø – fin fin succes med ca. 30 deltagere. Claus og Finn førte regi og der var afsluttende vand/ øl og sandwich. Skal følges op med evt. små finjusteringer hvad angår brugerbetaling, opdelte grupper og diff. distancer. Hærvejsløbet og sydcup blev coronabetinget aflyst. Der er blevet fældet en del træer i soldaterskoven som har givet lidt problemer med sporet – men det bliver helt sikkert godt igen. Sammen med Harry og Lars er der blevet lavet et kolo- arbejde se sidste måneder. Samarbejdet med skov- og naturstyrelsen foregår uden problemer og alle er glade for den positive udvikling i skoven. Mtb/ gravel ture bliver/ er blevet lavet her over vinteren – så man skal orientere sig på FB når man tænker på at deltage. Nye medlemmer kommer der i ny og næ – dem vil vi jo gerne byde velkommen. Planer for 1. halvdel sæsonen 2021 På bestyrelsesmødet den 23 marts har vi vedtaget følgende: P.g.a corona- omstændighederne har vi besluttet at droppe generalforsamlingen for sæsonen 2020. Udkast til beretning og regnskab kan ses på vores hjemmeside. Obligatoriske valg bliver ligeledes udsat til næste år. På valg var Christian Lassen, John Holdt og Finn Lausten samt suppl. Hans J. Brodersen. Revisorer Svend Aage Andersen og Jan Salskov Kontingentet kr. 350 forbliver som sidste år og bedes indbetalt på mobile pay nr. 99826 senest den 15 april Kaptajnslisten for 1. halvdel ligger ligeledes nu på FB og TCM hjemmeside Der vil blive givet klubtilskud på 100 kr. pr. medl. til følgende løb som man selv skal tilmelde sig: Grejsdalsløbet, Vadehavsløbet, Hærvejsløbet ( både mbt/ racer) kongeetapen på DK rundt, eget pinsetræf på Rømø og kommuneløbet søndag den 13 juni kl. 10 Dato`er for klubmesterskaber og evt. en social fællestur bekendtgøres senere. Følg venligst med om de forskellige løb bliver afholdt eller aflyst. Følg ligeledes med i (FB) de ekstra ugentlige træningpass der køres om tirsdage, onsdage og torsdage. Tidspunkter og startdato kommer senere. Mbt- træninspass er lagt på torsdage kl 19 i soldaterskoven. Vi henstiller til alle medlemmer at der tages hensyn til hinanden, at der bliver kørt et fornuftigt tempo så alle kan følge med og at man følger de anvisninger som kaptajnen udstikker !!!! Håber på en god sæson med mange oplevelser og kørte km/ bestyrtelsen

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3 aug

Hermed referat af bestyrelsesmøde mandag den 3 aug. ved Lars i Abild. Fraværende Hans J. og Bent

Referat fra sidste møde blev gennemgået. Hjemmesiden skal huskes opdateret og status over div. beholdninger skal gøres op- ellers godkendt. Beholdning tøj: kortærmet: 18, langærmet: 9, vindveste: 6, vinterjakker 9, buks h: 11, buks d: 7, mtb: 12 kortærmet. Gennemsnitspris er vel 350 kr. pr. stk. /opgave for Harry

Vedr. punkt 2 blev vi enige om at det var en mærkelig sæson men at tilslutningen har været OK

Punkt 3) grillparty afholdes den søndag den 23 aug. kl 13.30 i formandens have. Tilmelding nødvendig. John og Bent står for det kulinariske samt øl, vand og hvidvin/ rosë

Punkt 4) beholdning se ovenfor: mener vi skal bestille: kortærmet- 2 stk. xxl, 3 stk. x1, 4 stk. 3xl, 4 stk. xII, evt. 3 helt store

                                                                                                  langærmet – 4 st. 4xl, 2 stk. 2xl, 4 st. Ix , 2 st. stor str.

                                                                                                  vindveste: -  4 stk. 3xl, 4 stk. 2xl, 4 stk. Ix, 2 stk. 4xl, 2 ekstra store

                                                                                                  buks herrer -   4 st. 3xl, 4 stk. 2xl, 4 stk. Ix, 2 st. 4xl

                                                                                                  mtb- kortærmet: 4 stk. 5xl, 4 stk. 3xl, 4 stk. xxl

Al køb til klubben kun mod faktura som skal afleveres til Harry for betaling

Kedde laver kaptajnsliste for resten af sæsonen

Klubmesterskab aflyses p.g.a. corona og tidsnød for afvikling. Hydrocup har vi også droppet. Ved ikke om TACR gennemfører. Den sociale tur ser vi os ikke i stand til at gennemføre. Evt. en lidt længere søndagstur

Sydcup bliver afholdt den 23 sept.kl. 18 i soldaterskoven hvis ikke andet forhindrer det. Egne medlemmer ej startpenge

Afslutningsaften den 30 okt. kl. 19 på Schützenhaus som sædvanlig. Underholdning/ aktivitet efterlyses. Kedde bestiller lokale

Næste møde den 12 okt. kl 19 hos Harry

Christian Lassen

Strucksalle 17

DK - 6270 Tønder

Tlf: 24639375

TØNDER CYKLE MOTION
Strucksalle 17
DK-6270 Tønder
Telefon 7472 2070

Formand
Christian Laasen
chr@lassen-tonder.dk
Telefon 24 63 93 75

Hjemmeside & Facebook
Per Møller
moller@bbsyd.dk
Telefon 24 25 09 91

Følg os på Facebook!
official facebook icon png 4