Cykelklubbens historie


Vi skriver året 1988. Muren mellem Vest- og Østtyskland vakler. Den 75. udgave af Tour de France er afsluttet med spanieren Pedro Delgado som vinder foran Steven Rooks fra Holland. Kun inkarnerede cykelsportfans fulgte Touren i radio og B.T. Cykel- motionsbølgen rullede kun langsomt over landet. Gunner Andersen og Michael Crone kørte søndagsture til Rosenkrantz – fik en øl og retur til Tønder med et lille hvil ved Lægan. Da undertegnede fra mitten af 60-erne var cykelsportinteresseret og havde haft licens i Tønder Amatør Cykel Ring blev jeg spurgt om jeg ville være med. Det endte med at der blev indkaldt til stiftende generalforsamling af TACR`s motion- og triathlonklub den 14 nov. 1989. Der mødte henved 20 pers. og klubben var en realitet med undertegnede som formand og Sv. Aage Andersen som kasserer. Triathlon var også noget nyt og klubben havde indtil sidst i 90- erne mange medlemmer der dyrkede Tri. Vi afholdt DM på ol- distance den 6 aug. 1995 med deltagelse hele den danske elite. Et super stævne – der blev svømmet i Vidåen, cyklet på landevejen til St. Jyndevad og løbet i området omkring stadion. Jan Salskov gennemførte som den første i klubben en iron-man. Svømmehallen blev lukket et helt år p.g.a. reperation og så var det slut med tri i Tønder. Cykelmotionsbølgen blev større og større i kraft af Bjarne Riis, Jesper Skibby, Brian Holms og Michael Rasmussens bedrifter på Europas landeveje og ikke mindst i Tour de France. Alle kendte Mader og Leth fra TV. Vores medlemstal har ligget konstant gennem årene på henved 35 medlemer

Gennem alle årene fra 1992 har klubben arrangeret ture til udlandet. Vättern Rundan i Sverige, Styrkeprøven, Telemarken og Jotunheimen Rundt i Norge samt Amstel Gold Race i Holland, Liege-Bastogne-Liege, Claude Criqelon og Fleche Wallon i Belgien, ture til de franske og italienske Alper samt Pyrenæerne stod på programmet. Harzen, Kanariaøerne og Mallorca har/er et must for mange medlemmer i forårsmånederne De hjemlige løb som Sjælland-, Fyn-, Langeland-, Ærø- Ringkøbing Fjord- Himmerland, og Als Rundt samt Grejsdalsløbet i Vejle blev ikke glemt. Må nok sige at aktiviteten og gå-på-modet gennem årene har ligget højt. Klubben har altid sørget for at det sociale element ikke blev glemt. Der har været arrangeret ture til 6- dagesløb både i Bremen og København – til DM og i 2011 til VM ligeledes i København. Et par gange om året byder klubben på hyggelig samvær som grill-party, afslutningsaften samt generalforsamling. Tydelig kan ses at medlemmernes cykler og udstyr følger med tiden. Vi kører – alt andet lige- hurtigere i dag end tidligere. Vi er generelt i bedre træning end før og vi kører næsten hele året rundt. Mbt- bike kulturen har også smittet af på klubben . Der er rigtig mange der nu kører mbt om vinteren og dejligt at se at også en del piger har fundet glæden ved motionscyklingen. Alt i alt vil man kunne læse ud af dette indlæg at der er gang i klubben der i dag tæller ca. 60 medlemmer – og der er også plads til dig.

Sportslig hilsen
Christian Lassen
FORMAND

Cyklecross bogense Partner logo DCU 2  Skærmbillede 2013 09 11 kl 13 26 45  ADD NYT logo WEB IKON 

TCM-motionsklub er medlem af DCU og DGI - og arbejder derudover sammen med Anti Doping Danmark.

 

BESTYRELSEN

Kontaktperson & formand:
Leif Ibsen
Telefon 30 63 46 78 
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kasserer
Harry Bendixen
Telefon 71 78 90 25
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Bestyrelsesmedlem:
Martin Andersen
Telefon 28 83 55 19
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Torvholder MBT:
Finn Lausten
Telefon 51 37 81 44
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Bestyrelsesmedlem:
Michael Z Sørensen
Telefon 23 62 91 91
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelsesmedlem:
Kevin Martensen
Telefon 22 92 49 07
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 


Suppleant:

 

Vedtægter for Tønder Cykle Motion - TCM

§1 Klubbens formål er at øge interessen for motionscykling ved sportslige og selskabelige arrangementer. Klubben er medlem af Danmarks Cykle Union, DCU.
§2 Klubbens navn er TCM, Tønder Cykle Motion, TCM. Som medlemmer kan optages personer, der har interesse for motionscykling.
§3 a. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
   b. Regnskabsåret er fra 1 januar til 31. december.
   c. Beløb udover kasseholdning indsættes på konto, hvor kun kassereren kan hæve.
   d. Udmeldelse skal ske til kassereren.
   e. Har et medlem ikke betalt kontingentet, kan vedkommende slettes som medlem.
§4 Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det påkrævet, eller hvis 1/5 af medlemmerne ønsket det. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel på TCM´hjemmeside, og forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§5 Generalforsamlingen afgør sager ved simpel stemmeflertal, hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.
§6 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, med formand, kasserer, sekretær, samt to bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for 2 år.
Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg sammen. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg det efterfølgende år.
Der vælges 2 revisorer og 1 bestyrelsessuppleant hvert år.
§7 Dagsorden ved generelforsamlingen:
   1. Valg af dirigent.
   2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbende år.
   3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
   4. Behandling af indkomne forslag.
   5. Fastsættelse af kontingent.
   6. Valg til bestyrelsen.
   7. Valg af suppleant og to revisorer.
   8. Eventuelt.
§8 Klubtilskud til cykelryttere gives efter bestyrelsens beslutning. Tilskud gives i form af ensartede tilskud til alle, men kan også gives som særlig tilskud til enkelte, når dette skønnes at være i klubbens interesse.
§9 Klubbens ophævelse kan kun ske på en i øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor det kræves mindst halvdelen af medlemmernes fremmøde og heraf ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget. Ellers indkaldes til endnu en generalforsamling hvor simpel stemmeflertal er afgørende. Denne generalforsamling tager stilling til anvendelse af en eventuel kassebeholdning til fordel for cykelsporten eller humantære formål.